Steun ons! - dierentuin Animal farm

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Uw steun is voor ons van grote waarde!
Dierentuin Animal Farm is een stichting zonder winstoogmerk. Financieel zijn wij afhankelijk van de jaarlijkse gemeentesubsidie, donaties en sponsoring. Er wordt voor en achter de schermen heel hard gewerkt door ons bestuur en onze vrijwilligers. Want we hebben grootse plannen: de komende jaren willen we meer gaan inzetten op verschillende vormen van educatie, het verbeteren van de bestaande verblijven, en het opknappen van de boerderij. Naast de inzet van vrijwilligers is hiervoor ook geld nodig. Wilt u meer weten over onze plannen, of zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan? Bekijk dan ons jaarverslag en ons beleidsplan.

Doneren
Als stichting hebben wij de ANBI-status gekregen. Een
ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat wij ons voor 100% inzetten voor het algemeen nut. Daarnaast hebben wij geen winstoogmerk, en ontvangt zowel het bestuur als onze groep vrijwilligers geen beloning voor haar werkzaamheden. U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling. Schenkingen en giften kunt u doen per bank: NL72 INGB 0002 5465 26 of door middel van een donatie in onze collectebus.

Souvenirswinkel
In het raam van onze boerderij hebben wij een kleine souvenirswinkel ingericht. Hier kunt u o.a. bekers, magneten, puzzels en sleutelhangers kopen. Alles wat u koopt in onze winkel komt direct ten goede aan de uitvoering onze plannen!

Sponsoren
Wilt u ons bedrijfsmatig sponsoren? Wij hebben net een prachtig sponsorbord geplaatst, waar uw bedrijfslogo op geplaatst kan worden.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu